هفت گام موفقیت

شما اینجا هستید:
هفت گام موفقیت
امتیاز خود را ارسال کنید

25,000 تومان

تیم آینده نگر متعهد میشود چکیده و خلاصه مفید را تقدیم کند. با آرزوی موفقیت.در هنگام دانلود در کادر ایمیل اگر ایمیل نداشته باشید این ایمیل را tahernajafyan@gmail.com بنویسید

  • با ثبت سفارش و اتمام فرایند لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.در کادر ایمیل بنویسید tahernajafyan@gmail.com
  • شماره پیگیری 09142055046
  • با انتخاب بهترین ها آیندتان را با ما برنامه ریزی کنید
0فروش 289بازدید

شناسه محصول

هفت گام موفقیت
هفت گام موفقیت
امتیاز خود را ارسال کنید

زندگی و شیرینی موفقیت ارزش هر ریسکی را دارد.فقط باید یاد بگیریم.

برای موفق شدن این نوشته ی کوچک را من تقدیم شما می کنم.

زندگی حاصل فکر و تفکراتی هست که در طول زندگی و تجربیات خود کسب شده است.« ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ

 

آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.» راﺑﺮت ﮐﻮﻟﯿﺮ

تیم آینده نگر بعد از چندین سال مطالعه و مصاحبه و مشاهده ی زندگی افراد موفق به این نتیجه می رسد که افراد موفق یک سری

ویژگی های و توانایی هایی را در زمینه ی موفقیتشان کسب کرده اند که قابل آموزش و یادگیری می¬باشد. لذا در این نوشته تلاش

کردیم یک روش ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﻫﺪف ﮔﺬاری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. به صورت چکیده و موثر تحت

عنوان«فرمول هفت مرحله ای موفقیت»گردآوری کرد تا در خدمت شما عزیزان قرار گیرد.اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺮﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

شما هم دیدگاهی درج کنید

نظر شما نمایش داده خواهد شد
برچسب ها:
کانال

جهت اطلاع از آخرین اخبار و محصولات مارا در تلگرام دنبال کنید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و محصولات مارا در اینستاگرام دنبال کنید

محصولات مرتبط
مشاهده محصولات زیر پیشنهاد میشود

همه مطالب دانلودی می باشد لذا بعد از تکمیل ثبت سفارش لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت. رد کردن

23

تعداد محصولات منتشر شده

302

تعداد مطالب و مقاله ها

899

تعداد کاربران

4

دیدگاه ها